Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email: matiasovce@matiasovce.sk
starosta@matiasovce.sk

http://www.matiasovce.sk/
IČO: 00326399    DIČ: 2020697217
Banka: VÚB, a.s.
Č. ú. SK9202000000000029325562

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi

04.04.2018

Vážení občania,

viackrát do roka sa niektorí vlastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu. Na jar je to suchá tráva či kroviny a na jeseň popadané lístie alebo drevo zo stromov, ktoré často spaľujú neraz aj spolu s ostatným komunálnym odpadom. Tento spôsob, ako sa zbaviť odpadu, škodí nielen okolitému prostrediu, ale pomalým spôsobom poškodzuje zdravie a v mnohých prípadoch sa končí zásahom hasičov.

V období sucha je veľmi dôležité dbať na dodržiavanie predpisov  o ochrane pred požiarmi a to predovšetkým nevypaľovať suché porasty a nezakladať oheň na miestach, kde by sa mohol šíriť. Vypaľovanie trávy , porastov bylín a kríkov ako aj spaľovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a domácností je zakázané. V prípade porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisov o ochrane pred požiarmi môže príslušný správny orgán uložiť pokarhanie alebo pokutu fyzickej osobe teda občanovi do výšky 331 €, právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu do výšky 16.596 €.

Obec má taktiež svoju dôležitú úlohu a to, že vykonáva preventívne protipožiarne kontrolu u vlastníkov a užívateľov lesných pozemkov ako aj u občanov svojej obce. Tieto kontroly sa vykonávajú prostredníctvom kontrolných skupín, ktoré určí obce.

Na záver si zhrňme povinnosti vyplývajúce pre občana:

- občan je povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

- občan nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho šíreniu.

Jesenná vakcinácia líšok proti besnote - 8. až 21.10.2018

Vývoz nebezpečného odpadu - 09.10.2018

Nová povinnosť pre rodičov pri poberaní prídavku na dieťa od 01.09.2018

Výkup papiera - 03.11.2018 - od 10.50 hod. do 11.20. hod - POZOR ZMENA

Zber veľko-objemového odpadu - 20.09.2018 od 8,00 hod.

Pozvánka na zasadanie OZ dňa 31.08.2018 o 17,00 hod.

Povinné očkovanie psov proti besnote - 28.08.2018

Dni obce 17. a 19. august 2018

Plánované taktické cvičenie dobrovoľných hasičov - 11.08.2018

Nebezpečenstvo vzniku požiaru - odvolanie

3. futbalový turnaj Matiašoviec Slovenska - 11.08.2018

Zbierka školských pomôcok

Detský Cyklokemp 2018 - Lechnica, 27.-28.07.2018

Komunálne voľby - 10.11.2018

Pravidelná zmena cestovných poriadkov k 09.12.2018

Pozvánka - pálenie svätojánskej vatry - 30.06.2018

Pozvánka na zasadanie OZ dňa 22.06.2018 o 18,00 hod.

Zbierka pre seniorov v dennom stacionári v Sp. St. Vsi

Voľné pracovné miesta v Materskej škole

Vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi

< 1 2 3 4 5 6 >