Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email: matiasovce@matiasovce.sk
starosta@matiasovce.sk

http://www.matiasovce.sk/
IČO: 00326399    DIČ: 2020697217
Banka: VÚB, a.s.
Č. ú. SK9202000000000029325562

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Nová povinnosť pre rodičov pri poberaní prídavku na dieťa od 01.09.2018

02.10.2018

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, odbor sociálnych vecí a rodiny dáva na vedomie informáciu rodičom detí v súvislosti s ďalším nárokom na poskytovanie prídavku na dieťa od 01.09.2018 po povinnej školskej dochádzke, aby predložili doklad o návšteve stredne resp. vysokej školy.

Nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy, sa vzdeláva v škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  alebo je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti. Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Doklady o návšteve školy je potrebné predložiť na oddelenie služieb pre občana na pracovisku v Spišskej Starej Vsi.

Editovateľné tlačivo - Potvrdenie o návšteve školy nájdete TU!!!

Jesenná vakcinácia líšok proti besnote - 8. až 21.10.2018

Vývoz nebezpečného odpadu - 09.10.2018

Nová povinnosť pre rodičov pri poberaní prídavku na dieťa od 01.09.2018

Výkup papiera - 03.11.2018 - od 10.50 hod. do 11.20. hod - POZOR ZMENA

Zber veľko-objemového odpadu - 20.09.2018 od 8,00 hod.

Pozvánka na zasadanie OZ dňa 31.08.2018 o 17,00 hod.

Povinné očkovanie psov proti besnote - 28.08.2018

Dni obce 17. a 19. august 2018

Plánované taktické cvičenie dobrovoľných hasičov - 11.08.2018

Nebezpečenstvo vzniku požiaru - odvolanie

3. futbalový turnaj Matiašoviec Slovenska - 11.08.2018

Zbierka školských pomôcok

Detský Cyklokemp 2018 - Lechnica, 27.-28.07.2018

Komunálne voľby - 10.11.2018

Pravidelná zmena cestovných poriadkov k 09.12.2018

Pozvánka - pálenie svätojánskej vatry - 30.06.2018

Pozvánka na zasadanie OZ dňa 22.06.2018 o 18,00 hod.

Zbierka pre seniorov v dennom stacionári v Sp. St. Vsi

Voľné pracovné miesta v Materskej škole

Vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi

< 1 2 3 4 5 6 >