Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email: matiasovce@matiasovce.sk
starosta@matiasovce.sk

http://www.matiasovce.sk/
IČO: 00326399    DIČ: 2020697217
Banka: VÚB, a.s.
Č. ú. SK9202000000000029325562

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Obecná knižnica

OZNAM

 


Obecná knižnica je zrekonštruovaná a presťahovaná z priestorov na prízemí budovy Obecného úradu do bývalej kancelárie starostu obce resp. do pôvodných priestorov na poschodí. 

Verejnosti je v letnom čase prístupná každý stredu a piatok v čase od 15,30 hod. do 17,30 hod.

Verejnosti je v zimnom čase prístupná každý stredu a piatok v čase od 14,30 hod. do 16,30 hod.

Zmena času otvorenia obecnej knižnice medzi letným a zimným časom je prispôsobena zmene sv. omší v kostole sv. Petra a Pavla.

V knižnici je možné pripojiť vlastný notebook na internet alebo používať internet na troch počítačoch zakúpených pre knižnicu.

V knižnici prebehla inventarizácia knižničného fondu a pre čitateľov je k dispozícii viac ako 3500 kníh z rôznych žánrov.

V roku 2012, 2013, 2014 a 2015  bolo do knižnice v rámci dotácií z Ministerstva kultúry zakúpených niekoľko nových kníh v sume vyše 2100 €.

V roku 2016 bolo do knižnice zakúpených 133 kníh v sume 1102,34 €, pričom 1000 € bolo získaných na základe finančných prostriedkov od Fondu na podporu umenia a 102,34 € predstavuje spoluúčasť obce v tomto projekte. Z celkového počtu 133 kníh patrí do beletrie 32 kníh, 19 kníh je náučných pre dospelých, 43 kníh je pre mládež a 39 kníh je náučných pre mládež.

 

Zodpovednou vedúcou je pani Bc. Monika Kuchtová a kontakt na ňu je: kniznica@matiasovce.sk