Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email: matiasovce@matiasovce.sk
starosta@matiasovce.sk

http://www.matiasovce.sk/
IČO: 00326399    DIČ: 2020697217
Banka: VÚB, a.s.
Č. ú. SK9202000000000029325562

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Obecné zastupiteľstvo

Pavol Tyrpák

- zástupca starostu obce podľa § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,

- predseda Komisie správy majetku a rozvoja obce,

- člen Komisie na ochranu verejného záujmu,

- člen Komisie športu.

 

Ing. Tomáš Veselovský, PhD. 

- poslanec poverený zvolávaním a vedením zasadaní Obecného zastupiteľstva v prípade v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,

- predseda Komisie športu,

- člen Komisie správy majetku a rozvoja obce,

- člen Komisie kultúry,

- delegovaný člen Rady školy v Materskej škole.

 

Ján Zibura   

- predseda Komisie kultúry,

- člen Komisie správy majetku a rozvoja obce,

- člen Komisie verejného poriadku a životného prostredia,

- delegovaný člen Rady školy v Základnej škole.

 

Jozef Semančík

- predseda Komisie verejného poriadku a životného prostredia,

- člen Komisie na ochranu verejného záujmu,

- člen Komisie kultúry,

- delegovaný člen Rady školy v Základnej škole.

 

Matúš Bolcarovič

- predseda Komisie na ochranu verejného záujmu,

- člen Komisie športu,

- člen Komisie verejného poriadku a životného prostredia,

- delegovaný člen Rady školy v Materskej škole.

 1. Správa komisie 1
 2. Správa komisie 2
 3. Správa komisie 3
 4. Správa komisie 4
 5. Správa komisie 5
 6. Správa komisie 6
 7. Správa komisie financií, správy majetku, podnikateľských činností a regionálneho rozvoja za rok 2012
 8. Správa komisie na ochranu verejného záujmu za rok 2012
 9. Správa komisie pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov za rok 2012
 10. Správa komisie školstva, športu, kultúry a sociálnych vecí za rok 2012
 11. Správa komisie verejného poriadku a životného prostredia za rok 2012
 12. Správa o činnosti DHZ Matiašovce za rok 2012