Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 74/43
Matiašovce
059 04
tel.: 052 / 482 20 16
052 / 418 12 01
052 / 418 12 02
fax.: 052 / 482 20 16
email: matiasovce@matiasovce.sk
starosta@matiasovce.sk

http://www.matiasovce.sk/
IČO: 00326399    DIČ: 2020697217
Banka: VÚB, a.s.
Č. ú. SK9202000000000029325562

Anketa:

Ste za pozemkové úpravy v našej obci (t.j. tzv. sceľovanie pozemkov resp. historicky známe aj ako komasácia)?
ÁNO (68.7%)
NIE (23.6%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
20/2015 Stôl na stolný tenis + doprava Dod.: Dali s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
220.00 €
19/2015 Stôl a stoličky Dod.: VV Mix, s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
1568.20 €
18/2015 Stavebné práce - obecné garáže Dod.: Jozef Kocúr Stavebné práce
Obj.: Obec Matiašovce
1000.00 €
17/2015 Cora-Gastro tovar Dod.: Cora - Gastro s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
285.00 €
16/2015 Poradenské služby pri verejnom obstarávaní Dod.: Terratrix s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
6600.00 €
15/2015 Betón C20/25 + doprava + zimná prísada Dod.: NOVSTAV SL s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
850.00 €
14/2015 Spracovanie a podanie žiadosti o NFP Dod.: P4You,s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
3300.00 €
13/2015 Tlač lístkov na komunálny odpad 2016 Dod.: Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
0.00 €
12/2015 Dopravné zrkadlá, upevňovacia súprava + doprava Dod.: VIAPRO s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
478.80 €
11/2015 Knihy do obecnej knižnice Dod.: Štefan Hamza - Christiania
Obj.: Obec Matiašovce
550.00 €
10/2015 Prenájom zábavných atrakcií Dod.: Jozef Lukáč
Obj.: Obec Matiašovce
450.00 €
9/2015 Prenájom prenosných toaliet na Dní obce 2015 Dod.: Sanita a technika, s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
180.00 €
8/2015 Plastové vrecia 120 L Dod.: Novplasta s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
60.00 €
7/2015 Fyzikálnochemický a mikrobiologický rozbor potných vôd na rok 2015 Dod.: Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Obj.: Obec Matiašovce
0.00 €
6/2015 Hudobno-zábavné vystúpenie ,, Dní obce 2015" vrátane dopravy a ozvučenia Dod.: TRAKY
Obj.: Obec Matiašovce
500.00 €
5/2015 Náter oceľových striech kaplnka-dolný cintorín + dreváreň ZŠ Dod.: M+A, s.r.o. Farby Laky
Obj.: Obec Matiašovce
330.00 €
4/2015 Posúdenie statusu plechových hál v areáli PD Matiašovce vo veci pridelenia súp. čísel k stavbám Dod.: JUDr. Martin Staroň
Obj.: Obec Matiašovce
100.00 €
3/2015 Potraviny do školskej jedálne Dod.: Ryba Košice spol. s r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
29.40 €
2/2015 Potraviny do školskej jedálne Dod.: Ryba Košice spol. s r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
116.85 €
1/2015 Kovové nádoby na odpad - KUKA 110 litrová Dod.: Brantner Poprad, s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
477.60 €
10/2014 Vypracovanie PD k rozšíreniu plynového odberného miesta - Obecný úrad Dod.: PROFPROJEKT Ing. Jozef Holic
Obj.: Obec Matiašovce
230.00 €
9/2014 Knihy pre obecnú knižnicu - dotácia z Ministerstva kultúry Dod.: Štefan Hamza - Christiania
Obj.: Obec Matiašovce
370.00 €
8/2014 Knihy pre obecnú knižnicu - dotácia z Ministerstva kultúry Dod.: Štefan Hamza - Christiania
Obj.: Obec Matiašovce
230.00 €
7/2014 Plynové infražiariče do sály KD na ul. Hlavná Dod.: Lersen SK s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
4356.00 €
6/2014 Štrk - projekt: Aj deti z ulice Potok sa chcú hrať Dod.: EKOSPOL RECYCLING s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
64.00 €
5/2014 Detský záhradný domček - projekt: Aj deti z ulice Potok sa chcú hrať Dod.: Ján Tomaľa
Obj.: Obec Matiašovce
500.00 €
4/2014 Basketbalová konštrukcia a stôl na stolný tenis - projekt: Aj deti z ulice Potok sa chcú hrať Dod.: MAXISPORTS s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
1173.60 €
3/2014 Pokládka živičnej zmesi Dod.: JUNO DS, s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
1500.00 €
2/2014 Označenie siete plynovodu na ul. Južná Dod.: SPP Bratislava
Obj.: Obec Matiašovce
0.00 €
1/2014 Vypracovanie šablony - Program odpadového hospodárstva obce Matiašovce Dod.: Odpadový hospodár
Obj.: Obec Matiašovce
70.00 €
20/2013 Pokládka živičnej zmesi Dod.: JUNO DS, s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
1242.00 €
19/2013 Nerezový regál do kuchyne - školská jedáleň Dod.: Ľuboš Gajdoš
Obj.: Obec Matiašovce
390.00 €
18/2013 Znalecký posudok RD na ul. Južná 130 Dod.: Ing. Ján Trebuňa
Obj.: Obec Matiašovce
145.00 €
17/2013 Znalecký posudok RD na ul. Hlavná 107 Dod.: Ing. Ján Trebuňa
Obj.: Obec Matiašovce
110.00 €
16/2013 Revízie a servis plynových zariadení v budovách vo vlastníctve obce Dod.: 1. STT s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
892.80 €
15/2013 Zábavné atrakcie pre deti na Deň obce 2013 Dod.: Jozef Lukáč
Obj.: Obec Matiašovce
250.00 €
14/2013 Drevené lavička a odpadkové koše v rámci projektu "Lavičky, chodník a výsadbra drevín v obci" Dod.: Martin Švienty
Obj.: Obec Matiašovce
2200.00 €
13/2013 Dlažba, obrubníky, sypký materiál a cement v rámci projektu "Lavičky, chodník a výsadbra drevín v obci" Dod.: EKOSPOL RECYCLING s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
2513.97 €
12/2013 Občerstvenie pre žiakov a účastníkov odbornej ukážky výsadby drevín v rámci projektu ""Lavičky, chodník a výsadbra drevín v obci" Dod.: Mária Bednárová Potraviny Jednoducho Mária
Obj.: Obec Matiašovce
45.90 €
11/2013 Odborná ukážka výsadby drevín v rámci projektu "Lavičky, chodník a výsadbra drevín v obci" Dod.: Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo Matiašovce
Obj.: Obec Matiašovce
25.00 €
10/2013 Sadenica a dreviny v rámci projektu "Lavičky, chodník a výsadbra drevín v obci" Dod.: Ing. Milan Šušlík
Obj.: Obec Matiašovce
466.00 €
9/2013 Kovový materiál na predĺženie lávky cez Rieku Dod.: Zastrova a.s.
Obj.: Obec Matiašovce
718.00 €
8/2013 Letecké snímky obce Dod.: CBS vydavateľstvo s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
155.00 €
7/2013 Údržba žľabov na budovách Základnej školy Dod.: Profi builder s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
648.00 €
6/2013 GPS prístroj s údajmi k.ú. Matiašovce Dod.: TOPSET SOLUTIONS s.r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
290.00 €
5/2013 Nákup a dopĺňanie knižničného fondu na rok 2013 Dod.: Podtatranská knižnica v Poprade
Obj.: Obec Matiašovce
120.00 €
4/2013 LLX 2x36 W ALDP EVG - 3 ks + trubica 36 W - 6 ks Dod.: IN kom, spol. s r.o.
Obj.: Obec Matiašovce
120.00 €
3/2013 Rozbor pitnej vody Dod.: Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Obj.: Obec Matiašovce
100.00 €
2/2013 Kuka nádoby s dopravou Dod.: Ing. Rudolf Škovira - Tatragas
Obj.: Obec Matiašovce
480.00 €
sonna.com.ua